Admission

दि.१३ जून २०२२ पासून विद्यालयात इ.५ ते इ.१० वी प्रवेश सुरु आहेत.आज पर्यंत 210 नवीन प्रवेश झालेले आहेत.